Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Cảm ơn bạn đã truy cập vào trang web www.neufarpro.vn được vận hành bởi Công ty TNHH Neufarpro. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

I. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Thông tin được ghi nhận với tất cả khách hàng mua sản phẩm tại www.neufarpro.vn trên toàn quốc nhằm mục đích:

 • Liên hệ xác nhận đơn hàng và giao hàng cho khách hàng khi nhận được yêu cầu từ khách hàng;

 • Hỗ trợ khách hàng cách mua sản phẩm của www.neufarpro.vn

 • Cung cấp thông tin về sản phẩm đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng;

 • Gửi email tiếp thị, khuyến mại về sản phẩm, kiến thức liên quan;

 • Gửi các thông báo về các hoạt động trên website www.neufarpro.vn;

 • Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt;

2. Phạm vi thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ theo pháp luật Việt Nam. Những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý (có thể khác nhau theo phạm vi quyền hạn dựa trên luật pháp hiện hành) bao gồm:

 • Họ và tên:

 • Địa chỉ:

 • Số điện thoại:

 • Email:

 • Những thông tin khác (nếu có).

II. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin của khách hàng sẽ được giữ đúng trong thời hạn pháp luật quy định hoặc chỉ sử dụng cho mục đích mà thông tin đó được thu thập.

III. Cam kết bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

Công ty TNHH Neufarpro luôn đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu giữ an toàn. Ngoại trừ các trường hợp về việc sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân khách hàng ra ngoài vì mục đích thương mại. Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau: 

 • Khi có yêu cầu của cơ quan pháp luật. 

 • Trong trường hợp mà điều đó giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật. 

 • Tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo đảm quyền an toàn cá nhân của các thành viên khác.

IV. Thay đổi chính sách bảo mật

Công ty TNHH Neufarpro có quyền thay đổi và chỉnh sửa chính sách bảo mật này vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ cập nhật những thay đổi trên website www.neufarpro.vn.

Nếu khách hàng có khiếu nại hay đóng góp về chính sách của Công ty TNHH Neufarpro, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hai hình thức sau: 

Hotline: 028 3771 7438 - 0961 376 307
  Email: cskh.neufarpro@gmail.com

Chia sẻ: