Proxeed Plus được lưu hành trên 40 nước

Vô sinh nam Sigma-Tau , Sự khác biệt độc đáo Proxeed Plus
26/11/2020
Được lưu hành trên 40 nước
Xem chi tiết

Sản xuất tiêu chuẩn GMP

Vô sinh nam Sigma-Tau , Sự khác biệt độc đáo Proxeed Plus
15/05/2020
Sản xuất tiêu chuẩn GMP
Xem chi tiết

Nghiên cứu lâm sàng các thành phần trong sản phẩm vô sinh nam Sigma-Tau

Vô sinh nam Sigma-Tau , Sự khác biệt độc đáo Proxeed Plus
15/05/2020
Nghiên cứu lâm sàng các thành phần trong Proxeed Plus
Xem chi tiết

Công thức Proxeed Plus bản quyền

Vô sinh nam Sigma-Tau , Sự khác biệt độc đáo Proxeed Plus
20/08/2019
công thức Proxeed Plus
Xem chi tiết